Onderwijskundige rapporten

Voor kinderen die tussentijds onze school verlaten stelt de groepsleerkracht in samenwerking met de intern begeleider een onderwijskundig rapport op dat naar de nieuwe basisschool gestuurd wordt. Een kopie van dit rapport wordt aan de ouders verstrekt. Bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs volgt onze school de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. In januari bespreekt de school met de ouders een definitief schoolkeuze-advies. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier.
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning