Sociale veiligheid op school

De Dr. Rijk Kramerschool gaat voor een 100% veilige school. Een school waar alle leerlingen elke schooldag met plezier naar toe komen en waar zij zichzelf optimaal kunnen ontplooien. Wij willen een school zijn waar iedereen gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij of zij is, met als uitgangspunt:

‘Alle mensen verschillen onderling qua uiterlijk, qua persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en capaciteiten. Ieder mens heeft het recht om ongeacht zijn uiterlijk, persoonlijke eigenschappen, verschillende culturele achtergronden, vaardigheden en capaciteiten, ‘zichzelf’ te kunnen zijn en als zodanig te worden gerespecteerd door zijn medemensen.’ 
 

We streven naar een positief sociaal klimaat, waarin ieder kind zich veilig voelt, waarin respect is voor elkaar en waar samenwerken een sleutelwoord is.

In ons sociaal veiligheidsplan kan u lezen op welke manier we dagelijks werken aan een veilige en fijne sfeer. U vindt hierin informatie over onze visie, kernwaarden en afspraken over sociale veiligheid. Er is beschreven wie welke taak heeft hierin en hoe we samenwerken binnen de school, maar ook daarbuiten; met ouders en partners.

Klik hier voor het Dr Rijk Kramer Veiligheidsplan

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning